Category astra zeneca overleden

Florida doctor’s death after receiving COVID-19 vaccine sparks investigation
Florida doctor’s death after receiving COVID-19 vaccine sparks investigation
COVID-19 vaccine injury compilation

More vaccinated deaths than unvaccinated deaths from covid (US)
More vaccinated deaths than unvaccinated deaths from covid (US)

58% of covid US deaths now in the vaccinated

Kaiser Family Foundation vice president Cynthia Cox

https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/effectiveness-research/protocols.html

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#rates-by-vaccine-status

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/effectiveness/monitoring.html

https://data.cdc.gov/Public-Health-Surveillance/Rates-of-COVID-19-Cases-or-Deaths-by-Age-Group-and/d6p8-wqjm

https://www.washingtonpost.com/politics/2022/11/23/vaccinated-people-now-make-up-majority-covid-deaths/

58% of coronavirus deaths in August were people who were vaccinated or boosted

(people who had completed at least their primary series of vaccines)

Therefore 42% coronavirus deaths in August were people who were unvaccinated

First time there were more deaths covid deaths in the vaccinated versus the unvaccinated

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccinations_vacc-people-booster-percent-pop5

In September 2021
Vaccinated people, 23% of coronavirus fatalities

In January and February 2022

Vaccinated people, 42% of coronavirus fatalities

We can no longer say this is a pandemic of the unvaccinated

(who conducted the analysis on behalf of the Post)

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7144a3.htm?s_cid=mm7144a3_w

Safety Monitoring of Bivalent COVID-19 mRNA Vaccine Booster Doses Among Persons Aged ≥12 Years — United States, August 31–October 23, 2022

On August 31, 2022

FDA authorized bivalent, Pfizer-BioNTech and Moderna

mRNA encoding the spike protein from original strain of SARS-CoV-2,

and from Omicron BA.4 and BA.5

Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) recommended,

all persons ≥12 years receive an age-appropriate bivalent mRNA booster dose

v-safe

a voluntary smartphone-based U.S. safety surveillance system,

established by CDC to monitor adverse events after COVID-19 vaccination

As of 3rd October, 10 million users

BREAKING NEWS: ICAN Obtains CDC V-Safe Data

Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS)

Total data, August 31–October 23, 2022

14.4 million received a bivalent Pfizer-BioNTech

8.2 million adults (≥18 years) a bivalent Moderna booster dose

v-safe, among the 211,959 registrants (aged ≥12 years)

August 31–October 23, 2022

Reported in the week after vaccination

Injection site reactions, 60.8%

Systemic reactions, 54.8%

Fewer than 1% of v-safe registrants reported receiving medical care

Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS)

5,542 reports of adverse events after bivalent booster vaccination (≥12 years)

95.5% of reports were nonserious

4.5% were serious events

Health care providers and patients can be reassured that adverse events reported after a bivalent booster dose are consistent with those reported after monovalent doses.

Relative risk

Absolute risk not given

Health impacts after COVID-19 vaccination are less frequent and less severe than those associated with COVID-19 illness (2).

Relative risk

Absolute risk not given

This is their Reference 2

Block JP, Boehmer TK, Forrest CB, et al. Cardiac complications after SARS-CoV-2 infection and mRNA COVID-19 vaccination—PCORnet, United States, January 2021–January 2022. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2022;71:517–23. https://doi.org/10.15585/mmwr.mm7114e1 PMID:35389977

myocarditis; myocarditis or pericarditis; and myocarditis, pericarditis, or MIS,

within 7-day or 21-day risk windows after the index date

Comparisons between after vaccine and after infection

Relative risk

Absolute risk not given

Review of v-safe Data

During August 31–October 23, 2022

211,959 v-safe registrants had a bivalent booster

1,464 (0.7%) were aged 12–17 years

68,592 (32.4%) were aged 18–49 years

59,209 (27.9%) were aged 50–64 years

82.694 (39.0%) were aged ≥65 years

Fourth dose

96,241; 45.4%

Fifth dose

106,423; 50.2%

In the week after receipt of the bivalent booster dose

Local injection site reactions

49.7% among aged ≥65

72.9% among aged 18–49

Systemic reactions

43.5% among aged ≥65

67.9% among aged 18–49

Systemic symptoms

Fatigue (30.0%–53.1%)

Headache (19.7%–42.8%)

Myalgia (20.3%–41.3%)

Fever (10.2%–26.3%)

Reported inability to complete normal daily activities

10.6% among aged ≥65 years

19.8% among aged 18–49 years

Receipt of medical care

Reported by 0.8% of registrants

10.570 DODEN 405.259 Verwondingen: Europese database met bijwerkingen van geneesmiddelen voor COVID-19 “vaccins”

10.570 DODEN 405.259 Verwondingen: Europese database met bijwerkingen van geneesmiddelen voor COVID-19 “vaccins”

 

door Brian ShilhavyEditor, Health Impact News

De Europese database met vermoedelijke meldingen van drugsreacties is EudraVigilance, die ook meldingen van verwondingen en sterfgevallen na de experimentele COVID-19 “vaccins” bijhoudt.

Dit is wat EudraVigilance stelt over hun database:

Deze website werd in 2012 gelanceerd door het Europees Geneesmiddelenbureau om het publiek toegang te bieden tot meldingen van vermoedelijke bijwerkingen (ook bekend als vermoedelijke bijwerkingen). Deze rapporten worden elektronisch ingediend bij EudraVigilance door nationale regelgevende instanties voor geneesmiddelen en door farmaceutische bedrijven die in het bezit zijn van vergunningen voor het in de handel brengen (licenties) voor de geneesmiddelen.

EudraVigilance is een systeem dat is ontworpen voor het verzamelen van meldingen van vermoedelijke bijwerkingen. Deze rapporten worden gebruikt voor het evalueren van de voordelen en risico’s van geneesmiddelen tijdens hun ontwikkeling en voor het toezicht op hun veiligheid na hun toelating in de Europese Economische Ruimte (EER). EudraVigilance is in gebruik sinds december 2001.

Deze website is gelanceerd om te voldoen aan het EudraVigilance Access Policy, dat is ontwikkeld om de volksgezondheid te verbeteren door het toezicht op de veiligheid van geneesmiddelen te ondersteunen en de transparantie voor belanghebbenden, waaronder het grote publiek, te vergroten.

De raad van bestuur van het Europees Geneesmiddelenbureau heeft in december 2010 voor het eerst het eudravigilantietoegangsbeleid goedgekeurd. De raad heeft in december 2015 een herziening goedgekeurd op basis van de geneesmiddelenbewakingswetgeving van 2010. Het beleid is erop gericht belanghebbenden zoals nationale regelgevende instanties voor geneesmiddelen in het EMA, de Europese Commissie, beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, patiënten en consumenten, evenals de farmaceutische industrie en onderzoeksorganisaties toegang te geven tot rapporten over vermoedelijke bijwerkingen.

Transparantie is een belangrijk leidend beginsel van het Agentschap en is van cruciaal belang voor het opbouwen van vertrouwen in het regelgevingsproces. Door de transparantie te vergroten, is het Agentschap beter in staat om tegemoet te komen aan de groeiende behoefte van belanghebbenden, waaronder het grote publiek, aan toegang tot informatie. (Bron.)

 

 

Hun rapport tot en met 8 mei 2021 vermeldt 10.570 sterfgevallen en 405.259 verwondingen na injecties van vier experimentele COVID-19-injecties:

Een abonnee van Health Impact News in Europa heeft de rapporten uitgevoerd voor elk van de vier COVID-19-injecties die we hier opnemen. Deze abonnee heeft zich vrijwillig aangemeld om dit te doen, en het is veel werk om elke reactie met verwondingen en dodelijke slachtoffers te tabuleren, omdat er geen plaats is op het EudraVigilance-systeem dat we hebben gevonden dat alle resultaten in tabelvorm bevat.

Sinds we dit zijn gaan publiceren, hebben anderen uit Europa ook de cijfers berekend en de totalen bevestigd.*

Hier zijn de samenvattende gegevens tot en met 8 mei 2021.

Totale reacties voor het experimentele mRNA-vaccin Tozinameran (code BNT162b2,Comirnaty)van BioNTech/Pfizer: 5.368 sterfgevallen en 170.528 gewonden tot 08/05/2021

 • 12.435 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 54 doden
 • 8.551 Hartaandoeningen incl. 636 sterfgevallen
 • 62 Aangeboren, familiale en genetische aandoeningen incl. 4 doden
 • 4.828 Oor- en labyrintaandoeningen incl. 3 sterfgevallen
 • 153 Endocriene aandoeningen
 • 5.413 Oogaandoeningen incl. 9 sterfgevallen
 • 37.167 Gastro-intestinale aandoeningen incl. 270 sterfgevallen
 • 115.627Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsaandoeningen incl. 1719 doden
 • 279 Hepatobiliaire aandoeningen incl. 24 sterfgevallen
 • 4.047 Aandoeningen van het immuunsysteem incl. 25 sterfgevallen
 • 12.099 Infecties en plagen incl. 589 sterfgevallen
 • 4.142 Letsel, vergiftiging en procedurele complicaties incl. 72 doden
 • 8.904 Onderzoeken incl. 196 sterfgevallen
 • 2.961 Stofwisselings- en voedingsstoornissen incl. 109 doden
 • 59.217 Aandoeningen van het bewegingsapparaat en bindweefsel incl. 58 doden
 • 194 Neoplasmata goedaardig, kwaadaardig en niet gespecificeerd (incl cysten en poliepen) incl. 11 doden
 • 73,4 Aandoeningen van het zenuwstelsel incl. 535 sterfgevallen
 • Zwangerschap, puerperium en perinatale aandoeningen incl. 9 doden
 • 83 Productproblemen
 • 7.002 Psychiatrische stoornissen incl. 81 sterfgevallen
 • 1.143 Nier- en urinewegaandoeningen incl. 82 doden
 • 1.241 Voortplantingssysteem en borstaandoeningen incl. 2 doden
 • 16.257 Ademhalings-, borst- en mediastinale aandoeningen incl. 619 doden
 • 18.516 Huid- en onderhuidse weefselaandoeningen incl. 46 doden
 • 564 Sociale omstandigheden incl. 9 sterfgevallen
 • 142 Chirurgische en medische ingrepen incl. 9 doden
 • 9.851 Vasculaire aandoeningen incl. 197 sterfgevallen

Totale reacties voor het experimentele mRNA-vaccin mRNA-1273(CX-024414) van Moderna: 2.865 sterfgevallen en 22.985 gewonden tot 08/05/2021

 • 1.047 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 19 doden
 • 1.674 Hartaandoeningen incl. 301 sterfgevallen
 • 8 Aangeboren, familiale en genetische aandoeningen incl. 2 doden
 • 535 Oor- en labyrintaandoeningen
 • 29 Endocriene aandoeningen incl. 1 overlijden
 • 793 Oogaandoeningen incl. 4 sterfgevallen
 • 4.952 Gastro-intestinale aandoeningen incl. 100 sterfgevallen
 • 16.192 Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsvoorwaarden incl. 1255 doden
 • Hepatobiliaire aandoeningen incl. 6 sterfgevallen
 • Aandoeningen van het immuunsysteem incl. 4 sterfgevallen
 • 1.906 Infecties en plagen incl. 151 sterfgevallen
 • 1.042 Letsel, vergiftiging en procedurele complicaties incl. 53 doden
 • 1.395 Onderzoeken incl. 68 sterfgevallen
 • 670 Stofwisselings- en voedingsstoornissen incl. 58 doden
 • 7.143 Aandoeningen van het bewegingsapparaat en bindweefsel incl. 58 doden
 • 60 Neoplasmata goedaardig, kwaadaardig en niet gespecificeerd (incl cysten en poliepen) incl. 11 doden
 • 9.617 Aandoeningen van het zenuwstelsel incl. 294 sterfgevallen
 • Zwangerschap, puerperium en perinatale aandoeningen
 • 11 Productproblemen
 • 1.118 Psychiatrische stoornissen incl. 45 sterfgevallen
 • Nier- en urinewegaandoeningen incl. 32 doden
 • 135 Voortplantingssysteem en borstaandoeningen incl. 1 dood
 • 2.822 Ademhalings-, borst- en mediastinale aandoeningen incl. 255 doden
 • 2.901 Huid- en onderhuidse weefselaandoeningen incl. 22 doden
 • 214 Sociale omstandigheden incl. 9 sterfgevallen
 • 131 Chirurgische en medische ingrepen incl. 16 doden
 • 1.526 Vasculaire aandoeningen incl. 100 sterfgevallen

Totale reacties op het experimentele vaccin AZD1222/VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19) uit Oxford/AstraZeneca: 2.102 sterfgevallen en 208.873 gewonden tot 08/05/2021

 • 6.221 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 86 doden
 • 8.504 Hartaandoeningen incl. 261 sterfgevallen
 • 83 Aangeboren, familiale en genetische aandoeningen incl. 2 doden
 • 5.774 Oor- en labyrintaandoeningen
 • 174 Endocriene aandoeningen incl. 2 sterfgevallen
 • 9.158 Oogaandoeningen incl. 7 sterfgevallen
 • 62.739 Gastro-intestinale aandoeningen incl. 99 sterfgevallen
 • 158.518Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsaandoeningen incl. 604 doden
 • 319 Hepatobiliaire aandoeningen incl. 18 sterfgevallen
 • 2.135 Aandoeningen van het immuunsysteem incl. 8 sterfgevallen
 • 12.002 Infecties en plagen incl. 138 sterfgevallen
 • 4.991 Letsel, vergiftiging en procedurele complicaties incl. 33 doden
 • 11.441 Onderzoeken incl. 38 sterfgevallen
 • 7.621 Stofwisselings- en voedingsstoornissen incl. 31 doden
 • 93.094 Aandoeningen van het bewegingsapparaat en bindweefsel incl. 24 doden
 • 178 Neoplasmata goedaardig, kwaadaardig en niet gespecificeerd (incl. cysten en poliepen) incl. 5 doden
 • 125.892Nervous systeemaandoeningen incl. 318 sterfgevallen
 • Zwangerschap, puerperium en perinatale aandoeningen incl. 1 dood
 • 64 Productproblemen
 • 10.895 Psychiatrische stoornissen incl. 17 sterfgevallen
 • 1.976 Nier- en urinewegaandoeningen incl. 20 doden
 • 2.519 Voortplantingssysteem en borstaandoeningen
 • 18.411 Ademhalings-, borst- en mediastinale aandoeningen incl. 228 doden
 • 26.202 Huid- en onderhuidse weefselaandoeningen incl. 13 doden
 • 475 Sociale omstandigheden incl. 4 sterfgevallen
 • 431 Chirurgische en medische ingrepen incl. 14 doden
 • 10.653 Vasculaire aandoeningen incl. 131 sterfgevallen

Totale reacties op het experimentele COVID-19 vaccin JANSSEN (AD26. COV2. S) van Johnson & Johnson: 235 doden en 2.873 gewonden tot 08/05/2021

 • Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 7 doden
 • 169 Hartaandoeningen incl. 22 sterfgevallen
 • 3 Aangeboren, familiale en genetische aandoeningen
 • 45 Oor- en labyrintaandoeningen
 • 3 Endocriene aandoeningen incl. 1 overlijden
 • 110 Oogaandoeningen incl. 1 overlijden
 • 783 Gastro-intestinale aandoeningen incl. 6 sterfgevallen
 • 2.071 Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsvoorwaarden incl. 67 doden
 • 20 Hepatobiliaire aandoeningen incl. 1 overlijden
 • 35 Aandoeningen van het immuunsysteem
 • 140 Infecties en plagen incl. 6 sterfgevallen
 • 117 Letsel, vergiftiging en procedurele complicaties incl. 2 doden
 • 507 Onderzoeken incl. 11 sterfgevallen
 • Metabolisme en voedingsstoornissen incl. 6 doden
 • 1.348 Aandoeningen van het bewegingsapparaat en bindweefsel incl. 9 doden
 • 4 Neoplasmata goedaardig, kwaadaardig en niet gespecificeerd (incl cysten en poliepen)
 • 1.852 Aandoeningen van het zenuwstelsel incl. 32 sterfgevallen
 • 5 Zwangerschap, puerperium en perinatale voorwaarden
 • 4 Productproblemen
 • 116 Psychiatrische stoornissen incl. 2 sterfgevallen
 • Nier- en urinewegaandoeningen incl. 3 sterfgevallen
 • Voortplantingssysteem en borstaandoeningen
 • Ademhalings-, borst- en mediastinale aandoeningen incl. 18 doden
 • 172 Huid- en onderhuidse weefselaandoeningen incl. 1 dood
 • 20 Sociale omstandigheden incl. 1 overlijden
 • 80 Chirurgische en medische ingrepen incl. 10 doden
 • 502 Vasculaire aandoeningen incl. 29 sterfgevallen

Wat is het wereldwijde effect van COVID-19-injecties op mortaliteit?

Mordechai Sones van America’s Frontline Doctors publiceerde gisteren een video die de effecten illustreert van de COVID-19-injecties in verschillende landen met sterftecijfers.

De video wordt op YouTube geplaatst (laat het ons weten als het verdwijnt) met de eer die @britishbennyboy op Twitter krijgt voor het maken van de animatie.

De gegevens zijn samengesteld uit healthdata.org en The Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), een onafhankelijk onderzoekscentrum voor bevolkingsgezondheid bij UW Medicine, onderdeel van de Universiteit van Washington.

In bijna elk land stegen de sterftecijfers net na de uitrol van het COVID-19 “vaccin”.

14 mei 2021

10.570 DODEN 405.259 Verwondingen: Europese database van bijwerkingen voor COVID-19 “Vaccins”

 

 

door Brian ShilhavyEditor, Health Impact News

De Europese database met vermoedelijke meldingen van drugsreacties is EudraVigilance, die ook meldingen van verwondingen en sterfgevallen na de experimentele COVID-19 “vaccins” bijhoudt.

Dit is wat EudraVigilance stelt over hun database:

Deze website werd in 2012 gelanceerd door het Europees Geneesmiddelenbureau om het publiek toegang te bieden tot meldingen van vermoedelijke bijwerkingen (ook bekend als vermoedelijke bijwerkingen). Deze rapporten worden elektronisch ingediend bij EudraVigilance door nationale regelgevende instanties voor geneesmiddelen en door farmaceutische bedrijven die in het bezit zijn van vergunningen voor het in de handel brengen (licenties) voor de geneesmiddelen.

EudraVigilance is een systeem dat is ontworpen voor het verzamelen van meldingen van vermoedelijke bijwerkingen. Deze rapporten worden gebruikt voor het evalueren van de voordelen en risico’s van geneesmiddelen tijdens hun ontwikkeling en voor het toezicht op hun veiligheid na hun toelating in de Europese Economische Ruimte (EER). EudraVigilance is in gebruik sinds december 2001.

Deze website is gelanceerd om te voldoen aan het EudraVigilance Access Policy, dat is ontwikkeld om de volksgezondheid te verbeteren door het toezicht op de veiligheid van geneesmiddelen te ondersteunen en de transparantie voor belanghebbenden, waaronder het grote publiek, te vergroten.

De raad van bestuur van het Europees Geneesmiddelenbureau heeft in december 2010 voor het eerst het eudravigilantietoegangsbeleid goedgekeurd. De raad heeft in december 2015 een herziening goedgekeurd op basis van de geneesmiddelenbewakingswetgeving van 2010. Het beleid is erop gericht belanghebbenden zoals nationale regelgevende instanties voor geneesmiddelen in het EMA, de Europese Commissie, beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, patiënten en consumenten, evenals de farmaceutische industrie en onderzoeksorganisaties toegang te geven tot rapporten over vermoedelijke bijwerkingen.

Transparantie is een belangrijk leidend beginsel van het Agentschap en is van cruciaal belang voor het opbouwen van vertrouwen in het regelgevingsproces. Door de transparantie te vergroten, is het Agentschap beter in staat om tegemoet te komen aan de groeiende behoefte van belanghebbenden, waaronder het grote publiek, aan toegang tot informatie. (Bron.)

Hun rapport tot en met 8 mei 2021 vermeldt 10.570 sterfgevallen en 405.259 verwondingen na injecties van vier experimentele COVID-19-injecties:

Een abonnee van Health Impact News in Europa heeft de rapporten uitgevoerd voor elk van de vier COVID-19-injecties die we hier opnemen. Deze abonnee heeft zich vrijwillig aangemeld om dit te doen, en het is veel werk om elke reactie met verwondingen en dodelijke slachtoffers te tabuleren, omdat er geen plaats is op het EudraVigilance-systeem dat we hebben gevonden dat alle resultaten in tabelvorm bevat.

Sinds we dit zijn gaan publiceren, hebben anderen uit Europa ook de cijfers berekend en de totalen bevestigd.*

Hier zijn de samenvattende gegevens tot en met 8 mei 2021.

Totale reacties voor het experimentele mRNA-vaccin Tozinameran (code BNT162b2,Comirnaty)van BioNTech/Pfizer: 5.368 sterfgevallen en 170.528 gewonden tot 08/05/2021

 • 12.435 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 54 doden
 • 8.551 Hartaandoeningen incl. 636 sterfgevallen
 • 62 Aangeboren, familiale en genetische aandoeningen incl. 4 doden
 • 4.828 Oor- en labyrintaandoeningen incl. 3 sterfgevallen
 • 153 Endocriene aandoeningen
 • 5.413 Oogaandoeningen incl. 9 sterfgevallen
 • 37.167 Gastro-intestinale aandoeningen incl. 270 sterfgevallen
 • 115.627Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsaandoeningen incl. 1719 doden
 • 279 Hepatobiliaire aandoeningen incl. 24 sterfgevallen
 • 4.047 Aandoeningen van het immuunsysteem incl. 25 sterfgevallen
 • 12.099 Infecties en plagen incl. 589 sterfgevallen
 • 4.142 Letsel, vergiftiging en procedurele complicaties incl. 72 doden
 • 8.904 Onderzoeken incl. 196 sterfgevallen
 • 2.961 Stofwisselings- en voedingsstoornissen incl. 109 doden
 • 59.217 Aandoeningen van het bewegingsapparaat en bindweefsel incl. 58 doden
 • 194 Neoplasmata goedaardig, kwaadaardig en niet gespecificeerd (incl cysten en poliepen) incl. 11 doden
 • 73,4 Aandoeningen van het zenuwstelsel incl. 535 sterfgevallen
 • Zwangerschap, puerperium en perinatale aandoeningen incl. 9 doden
 • 83 Productproblemen
 • 7.002 Psychiatrische stoornissen incl. 81 sterfgevallen
 • 1.143 Nier- en urinewegaandoeningen incl. 82 doden
 • 1.241 Voortplantingssysteem en borstaandoeningen incl. 2 doden
 • 16.257 Ademhalings-, borst- en mediastinale aandoeningen incl. 619 doden
 • 18.516 Huid- en onderhuidse weefselaandoeningen incl. 46 doden
 • 564 Sociale omstandigheden incl. 9 sterfgevallen
 • 142 Chirurgische en medische ingrepen incl. 9 doden
 • 9.851 Vasculaire aandoeningen incl. 197 sterfgevallen

Totale reacties voor het experimentele mRNA-vaccin mRNA-1273(CX-024414) van Moderna: 2.865 sterfgevallen en 22.985 gewonden tot 08/05/2021

 • 1.047 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 19 doden
 • 1.674 Hartaandoeningen incl. 301 sterfgevallen
 • 8 Aangeboren, familiale en genetische aandoeningen incl. 2 doden
 • 535 Oor- en labyrintaandoeningen
 • 29 Endocriene aandoeningen incl. 1 overlijden
 • 793 Oogaandoeningen incl. 4 sterfgevallen
 • 4.952 Gastro-intestinale aandoeningen incl. 100 sterfgevallen
 • 16.192 Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsvoorwaarden incl. 1255 doden
 • Hepatobiliaire aandoeningen incl. 6 sterfgevallen
 • Aandoeningen van het immuunsysteem incl. 4 sterfgevallen
 • 1.906 Infecties en plagen incl. 151 sterfgevallen
 • 1.042 Letsel, vergiftiging en procedurele complicaties incl. 53 doden
 • 1.395 Onderzoeken incl. 68 sterfgevallen
 • 670 Stofwisselings- en voedingsstoornissen incl. 58 doden
 • 7.143 Aandoeningen van het bewegingsapparaat en bindweefsel incl. 58 doden
 • 60 Neoplasmata goedaardig, kwaadaardig en niet gespecificeerd (incl cysten en poliepen) incl. 11 doden
 • 9.617 Aandoeningen van het zenuwstelsel incl. 294 sterfgevallen
 • Zwangerschap, puerperium en perinatale aandoeningen
 • 11 Productproblemen
 • 1.118 Psychiatrische stoornissen incl. 45 sterfgevallen
 • Nier- en urinewegaandoeningen incl. 32 doden
 • 135 Voortplantingssysteem en borstaandoeningen incl. 1 dood
 • 2.822 Ademhalings-, borst- en mediastinale aandoeningen incl. 255 doden
 • 2.901 Huid- en onderhuidse weefselaandoeningen incl. 22 doden
 • 214 Sociale omstandigheden incl. 9 sterfgevallen
 • 131 Chirurgische en medische ingrepen incl. 16 doden
 • 1.526 Vasculaire aandoeningen incl. 100 sterfgevallen

Totale reacties op het experimentele vaccin AZD1222/VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19) uit Oxford/AstraZeneca: 2.102 sterfgevallen en 208.873 gewonden tot 08/05/2021

 • 6.221 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 86 doden
 • 8.504 Hartaandoeningen incl. 261 sterfgevallen
 • 83 Aangeboren, familiale en genetische aandoeningen incl. 2 doden
 • 5.774 Oor- en labyrintaandoeningen
 • 174 Endocriene aandoeningen incl. 2 sterfgevallen
 • 9.158 Oogaandoeningen incl. 7 sterfgevallen
 • 62.739 Gastro-intestinale aandoeningen incl. 99 sterfgevallen
 • 158.518Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsaandoeningen incl. 604 doden
 • 319 Hepatobiliaire aandoeningen incl. 18 sterfgevallen
 • 2.135 Aandoeningen van het immuunsysteem incl. 8 sterfgevallen
 • 12.002 Infecties en plagen incl. 138 sterfgevallen
 • 4.991 Letsel, vergiftiging en procedurele complicaties incl. 33 doden
 • 11.441 Onderzoeken incl. 38 sterfgevallen
 • 7.621 Stofwisselings- en voedingsstoornissen incl. 31 doden
 • 93.094 Aandoeningen van het bewegingsapparaat en bindweefsel incl. 24 doden
 • 178 Neoplasmata goedaardig, kwaadaardig en niet gespecificeerd (incl. cysten en poliepen) incl. 5 doden
 • 125.892Nervous systeemaandoeningen incl. 318 sterfgevallen
 • Zwangerschap, puerperium en perinatale aandoeningen incl. 1 dood
 • 64 Productproblemen
 • 10.895 Psychiatrische stoornissen incl. 17 sterfgevallen
 • 1.976 Nier- en urinewegaandoeningen incl. 20 doden
 • 2.519 Voortplantingssysteem en borstaandoeningen
 • 18.411 Ademhalings-, borst- en mediastinale aandoeningen incl. 228 doden
 • 26.202 Huid- en onderhuidse weefselaandoeningen incl. 13 doden
 • 475 Sociale omstandigheden incl. 4 sterfgevallen
 • 431 Chirurgische en medische ingrepen incl. 14 doden
 • 10.653 Vasculaire aandoeningen incl. 131 sterfgevallen

Totale reacties op het experimentele COVID-19 vaccin JANSSEN (AD26. COV2. S) van Johnson & Johnson: 235 doden en 2.873 gewonden tot 08/05/2021

 • Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 7 doden
 • 169 Hartaandoeningen incl. 22 sterfgevallen
 • 3 Aangeboren, familiale en genetische aandoeningen
 • 45 Oor- en labyrintaandoeningen
 • 3 Endocriene aandoeningen incl. 1 overlijden
 • 110 Oogaandoeningen incl. 1 overlijden
 • 783 Gastro-intestinale aandoeningen incl. 6 sterfgevallen
 • 2.071 Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsvoorwaarden incl. 67 doden
 • 20 Hepatobiliaire aandoeningen incl. 1 overlijden
 • 35 Aandoeningen van het immuunsysteem
 • 140 Infecties en plagen incl. 6 sterfgevallen
 • 117 Letsel, vergiftiging en procedurele complicaties incl. 2 doden
 • 507 Onderzoeken incl. 11 sterfgevallen
 • Metabolisme en voedingsstoornissen incl. 6 doden
 • 1.348 Aandoeningen van het bewegingsapparaat en bindweefsel incl. 9 doden
 • 4 Neoplasmata goedaardig, kwaadaardig en niet gespecificeerd (incl cysten en poliepen)
 • 1.852 Aandoeningen van het zenuwstelsel incl. 32 sterfgevallen
 • 5 Zwangerschap, puerperium en perinatale voorwaarden
 • 4 Productproblemen
 • 116 Psychiatrische stoornissen incl. 2 sterfgevallen
 • Nier- en urinewegaandoeningen incl. 3 sterfgevallen
 • Voortplantingssysteem en borstaandoeningen
 • Ademhalings-, borst- en mediastinale aandoeningen incl. 18 doden
 • 172 Huid- en onderhuidse weefselaandoeningen incl. 1 dood
 • 20 Sociale omstandigheden incl. 1 overlijden
 • 80 Chirurgische en medische ingrepen incl. 10 doden
 • 502 Vasculaire aandoeningen incl. 29 sterfgevallen

Wat is het wereldwijde effect van COVID-19-injecties op mortaliteit?

Mordechai Sones van America’s Frontline Doctors publiceerde gisteren een video die de effecten illustreert van de COVID-19-injecties in verschillende landen met sterftecijfers.

De video wordt op YouTube geplaatst (laat het ons weten als het verdwijnt) met de eer die @britishbennyboy op Twitter krijgt voor het maken van de animatie.

De gegevens zijn samengesteld uit healthdata.org en The Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), een onafhankelijk onderzoekscentrum voor bevolkingsgezondheid bij UW Medicine, onderdeel van de Universiteit van Washington.

In bijna elk land stegen de sterftecijfers net na de uitrol van het COVID-19 “vaccin”.

*Deze totalen zijn ramingen op basis van rapporten die bij EudraVigilance zijningediend. Totalen kunnen veel hoger zijn op basis van het percentage bijwerkingen dat wordt gemeld. Sommige van deze rapporten kunnen ook worden gerapporteerd aan de negatieve reactiedatabases van het individuele land, zoals de Amerikaanse VAERS-database en het Britse gele kaartsysteem. De dodelijke slachtoffers zijn gegroepeerd op symptomen en sommige dodelijke slachtoffers kunnen het gevolg zijn van meerdere symptomen.

Reageer op dit artikel op HealthImpactNews.com.

 

DELEN MET SLAPENDE SCHAPEN….

Het internationaal onder veel christenen bekende TV netwerk wat uitzend vanuit Dallas Texas maakte een serie programma’s, waarin zij de verschillende covid ‘vaccin’ onder de loep namen. De uitkomsten waren op z’n zachtst gezegd uiterst verontrustend.
Het bijzondere hieraan is dat DayStar.com veelal toch als behoudend of zelfs richting ‘mainstream’ gezien wordt en nu dus op zeer grote schaal via kabel, internet en satelliet
de waarheid omtrent de vaccins op van hun bekende wijze genuanceerd, maar daarom niet minder alarmerend
naar buiten brengt. Misschien juist wel extra waarschuwend en bruikbaar voor degenen die tot nog toe al hun vertrouwen in overheden en medici hadden gesteld alsnog in te laten zien dat we te maken hebben met een wereldwijde genocide. Niets minder.

Nu is dat laatste in dit verband de conclusie van vele anderen waaronder wdw, maar niet per se die van daystar. Daar houd men het voornamelijk bij een levens gevaarlijk ‘experiment’. Ondanks dat dit de waarheid tekort doet, is de serie video’s toch uitermate geschikt m te delen met familie, vrienden en bekenden die tot dusver hardnekkig het ‘vaccin’ als grote redder zien. Ook geven de video’s vanuit zeer betrouwbare bronnen, waaronder dr Sherri Tenpenny, een arts in de VS met ruim 30 jaar praktijk ervaring en de ons welbekende Rachid Butar beiden te gast in de studio voor hun talkshow met Joni Lamb, een helder beeld omtrent het gevaar van deze injecties die feitelijk geen vaccin zijn.

We zetten alles in het werk de belangrijkste gedeeltes in het Nederlands voor u te ondertitelen. Vandaag het eerste deel dus met Nederlandse ondertiteling.
Deel deze video met iedereen die je kent!

Daystar Television Network is een bekroond, op geloof gebaseerd netwerk dat zich toelegt op de verspreiding van het evangelie 24 uur per dag, zeven dagen per week – over de hele wereld, via alle mogelijke mediaformaten. Marcus en Joni Lamb zijn hier als echtpaar de grondleggers van en runnen de uitzendingen al decennia lang.

VACCINATIE MELDPUNT