Archives januari 2022

2 MILJARD OM TE STERVEN IN DE KOMENDE 12 MAANDEN – Maak je klaar om de doden te begraven

Nicki Pouw Verwey wil meer weten over het Wonder van Staphorst. Geen besmettingen na luchtreiniging?
Nicki Pouw Verwey wil meer weten over het Wonder van Staphorst. Geen besmettingen na luchtreiniging?

Wonder van Staphorst? Na plaatsing luchtfilters in klassen geen besmettingen meer op basisscholen
Sinds er luchtreinigers in klaslokalen van scholen in de gemeente Staphorst staan, zijn er vrijwel geen coronabesmettingen meer onder de basisschooljeugd. Terwijl Staphorst een maand geleden nog de nationale coronabrandhaard was. Wat is hier aan de hand?

Eind oktober gold Staphorst als nationale coronabrandhaard. De besmettingscurve liep in de Biblebelt-gemeente met lage vaccinatiegraad steil omhoog. ,,Voor de herfstvakantie was de situatie hier dramatisch”, zegt directeur Lodewijk Verweij van de Maarten Lutherschool in Punthorst. ,,Van de 160 leerlingen zat meer dan een derde thuis vanwege corona.” Op de andere basisscholen in de gemeente was de situatie al net zo ernstig.

Aerosolen
Hoe anders is dat nu, ruim een maand later. Het aantal besmette kinderen op basisscholen is bij wijze van spreken op één hand te tellen. Die daling is ingezet sinds de scholen in alle klaslokalen air cleaners hebben geplaatst. Deze luchtreinigers van Staphorster makelij ontdoen de lokalen van fijnstof en aerosolen, minuscule druppeltjes die in de lucht hangen. Ze kunnen het coronavirus verspreiden onder personen die bepaalde tijd in die ruimte verblijven.

De fijnstof in klasloka­len wordt met air cleaners geredu­ceerd tot vrijwel nul

Martin van der Sluis, directeur PlasmaMade
De zuilen van 1,5 meter hoog en 30 centimeter breed zuigen de aerosolen op, waarna de vervuilde lucht in het apparaat wordt gefilterd. Vervolgens komt schone lucht eruit. PlasmaMade is de producent. Dit Staphorster bedrijf bood de luchtfilters (4300 euro per stuk) voor een gereduceerd tarief aan bij de Staphorster scholen, die dit product een kans gaven. TU Eindhoven doet metingen op enkele scholen.

Toeval?
,,De afgelopen anderhalf jaar hebben we met TU Eindhoven experimenten uitgevoerd en daaruit blijkt dit een effectieve methode”, vertelt directeur Martin van der Sluis van PlasmaMade. ,,De fijnstof wordt met air cleaners gereduceerd tot vrijwel nul. We zijn in Staphorst nu vier weken verder en alle scholen bevestigen dat ze bijna geen besmettingen hebben. Dan kun je zeggen: dat is toeval. Maar dat kan bijna niet, want in veel andere plaatsen zijn scholen nog steeds een belangrijke besmettingshaard.”

Vorig jaar zaten we te bibberen in de lokalen

Bart Hoeve, directeur Dominee Harmen Doornveldschool
Verweij: ,,Sinds we die apparaten in de lokalen hebben, zijn er eigenlijk geen besmettingen meer. Ik heb er nog geen wetenschappelijke onderbouwing bij, maar dit is wel de praktijk.” Dat beeld bevestigt directeur Bart Hoeve van de Dominee Harmen Doornveldschool. ,,Onze klassen waren brandhaarden. Sinds we die apparaten hebben, zijn de besmettingen nagenoeg verdwenen.”

Bijkomend voordeel is dat ramen en deuren niet langer wagenwijd open hoeven voor voldoende frisse lucht. Wel zo prettig met de winter in aantocht en het scheelt stookkosten. Hoeve: ,,Vorig jaar zaten we te bibberen in de klas. We ventileren wel, maar niet meer op die manier. Het raam gaat op een kiertje.”

Beide directeuren voorzien dat de luchtreinigers een grotere rol gaan spelen bij coronabestrijding op scholen. Verheij: ,,Ze zijn prijzig, maar als ik zie hoeveel geld de overheid uitgeeft aan ventilatiesystemen, mondkapjes en zelftesten, dan denk ik dat je hiermee meer resultaat haalt.”

Het kabinet trok eerder 360 miljoen euro uit voor scholen om ventilatiesystemen te verbeteren. De aanpassing van dit soort technische systemen is kostbaar en duurt vaak lang. Bovendien blijkt uit onderzoek van de TU Eindhoven dat ventileren alleen niet voldoende is. Om in de klas de concentratie aerosolen laag te houden, is aanvullende luchtreiniging nodig. Precies dat doen de air cleaners in Staphorst.

Speelt immuniteit een rol?
Hoewel de resultaten bemoedigend lijken, past voorzichtigheid. Dat vindt ook Niels Strolenberg, collegevoorzitter van Stichting Promes, waar OBS De Berkenhorst en OBS De Lekmulder in IJhorst onder vallen. ,,We moeten ook onderzoeken welke rol immuniteit speelt. Op één van onze scholen die niet meedoet aan dit experiment zien we op dit moment óók nagenoeg geen besmettingen.”

Om uitsluitsel te krijgen, onderzoekt TU Eindhoven of het uitblijven van coronabesmettingen inderdaad het gevolg is van de air cleaners. Op vijf scholen zijn sensoren geplaatst, in alle gevallen wordt na gebruik van de luchtreiniger geen fijnstof meer gemeten. Begin volgend jaar moet het onderzoek klaar zijn.

Rutte wil eigenlijk het liefst samen met Paternotte lekker discrimineren via 2G maar durft nog niet!
Rutte wil eigenlijk het liefst samen met Paternotte lekker discrimineren via 2G maar durft nog niet!

Steeds verder afzakken middels een glijdende schaal…. de integriteit volledig uit het oog verliezend, wordt hier toch weer openlijk gedroomd over het “legaal” discrimineren via 2G. Fouter dan fout, want winkeliers, die nu een week voor kerst wanhopig zijn gemaakt, ze mogen niet open zo lang ze 2G niet willen uitoefenen. Dus die arme mensen worden dan verantwoordelijk gemaakt voor misdaden die ze helemaal niet willen plegen, maar zouden moeten van Rutte en Paternotte.
Compleet ongeloofwaardig, geen wonder dat er nog zo weinig steun onder de bevolking is voor het gevoerde beleid. Slechts 15% gelooft er nog in.
Massaal is het vuurwerkverbod genegeerd, politie en BOA’s hebben zelfs geen zin meer om daar nog op te controleren.

Het demonstratierecht wordt met voeten getreden door op 2 januari demonstreren te verbieden. De gebruikte smoes is richting organisatie, maar in werkelijkheid gaat het uiteraard om de ME die er ook geen zin meer in heeft om wappies te meppen, nu twee agenten zelf voor de rechter moeten verschijnen wegens excessief geweld. De ME gaat zelf staken op 2 januari.

Rutte zou het eigenlijk wel willen met dat foute 2G gedoe, maar durft nog niet helemaal met Paternotte mee te gaan in dienst verderfelijke gedachtengoed.
Dat terwijl juist door de schijnveiligheid van 3G, mensen zich veilig waanden en juist de geprikte mensen, die dus niet getest zijn, makkelijk voor verspreiding kunnen zorgen.

Caroline van der Plas stelt vragen, zo lastig dat Stef Blok daar eerst ruggenspraak over moet houden
Caroline van der Plas stelt vragen, zo lastig dat Stef Blok daar eerst ruggenspraak over moet houden

Uit het laatste debat van 2021.
21 december.
Caroline met vragen aan Stef Blok.

Kaag, Hoekstra, Rutte en Schouten aan het werk voor het WEF. Built Back Better
Kaag, Hoekstra, Rutte en Schouten aan het werk voor het WEF. Built Back Better

Op verzoek van enkele trouwe bezoekers van dit kanaal: een compilatie van activiteiten uitevoerd voor het WEF, door Nederlandse prominente politici. “Toevallig” zijn alle 4 de coalitiepartijen betrokken.
Opmerkelijk is dat Gert-Jan Segers 3 dagen geleden op Twitter nog durfde te beweren dat van zijn partij niemand betrokken was bij het WEF. Wat doet Carola Schouten er dan???

Breek eerst de hele boel af en bouw het dan van de bodem weer op. BBB, oftewel Built Back Better?
Dat lijkt het plan wat over de bevolking wordt uitgerold?

Rutte laat een cartoon zien met welke rampen de komende jaren over de bevolking worden uitgerold. Bereid je alvast maar voor?

Schouten verteld over mega-food hubs.
Rutte praat over dreigende voedseltekorten……

– moeten daarom onze boeren weggepest worden? Waar is de logica?
als je voedseltekort verwacht, versterk je toch juist de producenten van voedsel?

Kaag geeft tijdens een zoom-meeting aan in een denktank voor het WEF te zitten.
Onlangs stevig gefaald als minister van BUZA in de kwestie Afghanistan… moet ze nu Financiën gaan beheren…..? Goed idee?

Wopke Hoekstra verteld tijdens een radio-interview over zijn activiteiten bij het WEF.
Dit interview is wat ouder, begin 2020 net op het moment dat de C-ziekte in Wuhan al was uitgebroken maar in Nederland nog niet. Hij had toen een meeting met een hoge dame van het IMF, vandaar dat Nederland ineens plotseling diepe zakken had???

Verder blijkt nog uit de papieren van de Tweede Kamer dat ook Jesse Klaver, Ploumen en Mabel van Oranje zaken voor het WEF doen. Dan weet de bevolking van NL tenminste wat er aan de hand is.

Gaan deze zaken werkelijk over de belangen van Nederlandse burger? Of worden die tussen de wielen van de bus (zie toeslagenschandaal en aardbevingsdossier Oost-Groningen) geworpen?

VACCINATIE MELDPUNT